ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

TO ‘HESPERIA’ σημαίνει: Πρόβλεψη και Ανάλυση Γεγονότων Ηλιακών Ενεργειακών Σωματιδίων Υψηλής Ενέργειας. Είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα του HORIZON 2020 (Ορίζοντας 2020), υπό την προκήρυξη PROTEC-1-2014: Space Weather


Το Πρόγραμμα άρχισε επίσημα την 1 Μαΐου 2015 και θα έχει διάρκεια 2 χρόνια.


Το HESPERIA θα δημιουργήσει δύο πρωτότυπα λειτουργικά εργαλεία πρόβλεψης Διαστημικού Καιρού με βάση ήδη δοκιμασμένες και πετυχημένες πρακτικές (UMASEP, RELeASE). Ταυτόχρονα, θα δώσει ώθηση στην κατανόηση των φυσικών μηχανισμών που έχουν σαν αποτέλεσμα τα γεγονότα Ηλιακών Ενεργειακών Σωματιδίων Υψηλής ενέργειας (Solar Energetic Particles) με την αξιοποίηση πρωτοποριακών δεδομένων (FERMI/LAT/GBM; PAMELA; AMS) και θα εξερευνήσει την δυνατότητα να ενσωματωθούν τα ληφθέντα αποτελέσματα σε μελλοντικές υπηρεσίες Διαστημικού Καιρού. Για την επίτευξη των στόχων αυτών το HESPERIA θα αξιοποιήσει ήδη διαθέσιμα εκτεταμένα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε βάσεις δεδομένων όπως την Βάση Δεδομένων των Μετρητών Νετρονίων (NMDB) και SEPServer, οι οποίες αναπτύχθηκαν από τα προγράμματα του 7ου Κοινοτικού Πλαισίου της Ε.Ε. (FP7) κατά την διάρκεια της περιόδου 2008-2013.


Τα αποτελέσματα θα είναι ανοικτά πρός χρήση για την επιστημονική κοινότητα και το κοινό μέσω της ιδιαίτερης ιστοσελίδας του HESPERIA και θα αναρτηθούν περαιτέρω σε σχετιζόμενες υπηρεσίες, όπως τα NMDB και SEPServer.   


Η Κοινοπραξία HESPERIA αποτελείται από 9 εταίρους με συμπληρωματική εμπειρία και εξειδίκευση, που καλύπτει όλες τις απόψεις και προοπτικές του  προγράμματος. H Κοινοπραξία HESPERIA θα συνεργαστεί επίσης με μια σειρά ερευνητικών ινστιτούτων και επιστημόνων από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και της Ρωσίας, εξασφαλίζοντας τόσο την σε βάθος ανάλυση των πρωτοποριακών δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν στο πρόγραμμα, όσο και την διάχυση των αποτελεσμάτων σε όλη την επιστημονικού κοινότητα στο αντικείμενο της Φυσικής του Διαστήματος και του Διαστημικού Καιρού.

Our website is protected by DMC Firewall!